Slideshow afbeeldin 1 Een boot nog een boot en nog een paar tkan nie op hupla

Wat zijn Shanty's

 

Tot begin 1900 werden over de zeven wereldzeeën op de grote zeilschepen “shanty’s” gezongen.
Daar de bemanning vaak gelijktijdig dezelfde handeling moesten uitvoeren zoals het hijsen en strijken van de zeilen of het lichten van het anker, zongen ze ritmische liedjes, shanty’s genaamd, waardoor zowel de kwaliteit van het werk als de sfeer aan boord verbeterde.
Eén van de matrozen was de voorzanger, “de shantyman”.


Hij zong luid, ritmisch en met een groot improvisatievermogen iedere strofe, waarna het refrein door de bemanning werd meegebruld.

 

Deze shanty’s bezongen de liefde, de vrouwen van hun dromen, het heimwee naar huis en de spannende avonturen op de schuimende zee alsook de barre levensomstandigheden, merkwaardige personen, de onbekwame kok of de malafide reders.
Sommige liederen werden overgenomen uit het arbeidersrepertoire van negers belast met het laden en lossen van schepen of uit het milieu van houthakkers en goudzoekers waar zeelui soms enige tijd hun geluk beproefden en met nieuwe melodieën en teksten naar de zeevaart terugkeerden.

 

We onderscheiden verschillende typen shanty’s zoals:

  • Short drag of short haul shanty welke ondermeer gezongen werd bij het inkorten of het ontvouwen van de zeilen
  • Long drag of halyard shanty werd gezongen om de zware zeilen in de mast te hijsen.
  • Capstan of windlass shanty’ werd hoofdzakelijk gezongen bij het ronddraaien van de kaapstander (een verticale lier) bij het lichten van het anker en de zware ankerketting.

In de schaarse vrije tijd zaten de zeelieden aan dek op een bolder (loodrecht staand paaltje om touwen aan vast te maken) en zongen “fore-bitters” die het harde leven aan boord, de emotionele bindingen met de wal, het steeds afscheid nemen of het vele drinken beschreven.